Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

PROM Kultury Saska Kępa działa na mocy Uchwały nr XCIII/2374/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa.

Praga Południe jest dzielnicą zróżnicowaną pod względem struktury społecznej i ekonomicznej. Prom Kultury usytuowany na Saskiej Kępie działa w otoczeniu znacznie różniącym się od pozostałej części dzielnicy. Saska Kępa jest miejscem wyjątkowym również w skali Warszawy ze względu na swoją artystyczną, niepowtarzalną aurę. Mieszkańcy Saskiej Kępy to w dużym stopniu środowisko kulturotwórcze, otwarte na wydarzenia artystyczne, ale jednocześnie wymagające.

Zróżnicowany program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych. Wydarzenia znajdą dla siebie zarówno najmłodsi, całe rodziny oraz seniorzy.

Oferta PROMu Kultury Saska Kępa obejmuje stałe i cykliczne wydarzenia kulturalne m.in.: cykl koncertów jazzowych “Cały ten jazz!”, spotkania Rejsy po literaturze, Teatr Twojej Wyobraźni, muzyczne zajęcia dla dzieci Smyki na Kępa oraz pokazy filmowe w ramach Kina Kępa działającego na terenie PROMu

Założenia strategii oraz kierunek działań PROMU Kultury Saska Kępa

– wysoka jakość wydarzeń kulturalnych realizowanych zarówno przez artystów zawodowych jak i amatorów z uwzględnieniem wartości społecznych i artystycznych.

– edukacja i animacja wiele wydarzeń programowych – np. seanse filmowe, wystawy, spektakle – zawiera wyraźne elementy edukacji kulturalnej. Rozwija to większą świadomość i pobudza do regularnego uczestnictwa.

– aktywizacja i integracja mieszkańców wydobywanie zasobów i potencjału twórczego wśród mieszkańców Saskiej Kępy oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Kultura jest narzędziem tworzącym więzi społeczne i sąsiedzkie oraz stymuluje indywidualny rozwój

– różnorodność program obejmujący różne dziedziny, gatunki, style, dostosowany jest do różnych grup wiekowych i środowiskowych, uwzględnia różne potrzeby oraz zainteresowania mieszkańców

– wizerunek PROMU Kultury ważne i rozpoznawalne miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych w Warszawie

Założenia programowe oraz kierunek działań PROMU Kultury Saska Kępa

Placówka prowadzi działalność statutową 12 miesięcy w roku
– bez przerwy wakacyjnej

W okresie od września do czerwca odbywa się średnio
– 40 wydarzeń programowych miesięcznie
– skupiających od 3500 do 4000 osób
– każdego dnia mają miejsce również wydarzenia poza programowe

Statut

Statut jest dostępny do pobrania w formacie PDF stąd 

Wypis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 3/2014

Wypis jest dostępny do pobrania w formie PDF stąd

Zarządzenia
(brak)

Przetarg publiczny

Zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 8.12.2015

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 180443 – 2015 z dn. 8.12.2015.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 2.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 24.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 318008-2015 z dn. 24.11.2015r.

Ogłoszenia o naborze na stanowisko
(brak)