Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

PROM Kultury Saska Kępa działa na mocy Uchwały nr XCIII/2374/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa.

STRATEGIA PROMU KULTURY SASKA KĘPA

Jakie podejmujemy działania, kierunki rozwoju i sposoby ich realizacji?
Jak PROM wpływa na życie ludzi, którzy spędzają tu czas?

Nasza strategia wynika z głównego celu zdefiniowanego w misji instytucji:
PROM Kultury Saska Kępa – więcej dobrego życia!

Główne obszary działań strategicznych PROMu:
1. PROGRAM
2. ZARZĄDZANIE

 1. PROGRAM
  Kryteria budowania programu to:
 • wysoki poziom artystyczny – wartościowy program kształtuje świadomych odbiorców
  i wpływa na lepszą jakość życia;
 • różnorodność – bogata oferta programowa: koncerty, spektakle teatralne, spotkania tematyczne, pokazy filmowe, wernisaże. W każdym miesiącu odbywa się ponad 40 wydarzeń programowych, które zaspakajają różne zamiłowania i grupy wiekowe. W lipcu i w sierpniu w ramach programu „kulturalne dachowanie” wydarzenia organizowane są na dachu PROMu;
 • edukacja – kultura jest wspaniałym narzędziem edukacji, którą realizujemy w wielu programach rozszerzających wiedzę, prowadzonych przez uznanych fachowców i autorytety w danej dziedzinie: m.in. spotkania literackie (Rejsy po literaturze, Spotkanie z poezją i muzyką, Klub literatury pięknej), spotkania muzyczne (Cały ten jazz! MEET!, Paweł Sztompke o muzyce filmowej, spotkania turystyczne (Nieturyści), prelekcje przed wybranymi seansami filmowymi, Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy , czy Smyki na Kępie;
 • współpraca i partnerstwo – regularnie rozwijamy współpracę z: lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi (fundacjami i stowarzyszeniami , wyższymi uczelniami, szkołami, ambasadami, zagranicznymi instytutami kultury;
 • dostępność – oferta programowa uwzględnia różne zamiłowania i różne grupy wiekowe, niskie ceny biletów i co najmniej 30% pozycji programu jest ze wstępem wolnym. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.  PROM funkcjonuje 12 miesięcy w roku.
  W wydarzeniach programowych w 2019 roku uczestniczyło 61 500 osób. 

 

 1. ZARZĄDZANIE
 • Promocja – strategia działań promocyjnych uwzględnia różne kanały komunikacji oraz różne grupy docelowe. Drukujemy i dystrybuujemy programy miesięczne oraz plakaty wielkoformatowe. Realizujemy planową promocję w mediach społecznościowych: średni zasięg miesięczny postów: na Facebooku 58 tysięcy, na Twitterze 1,4 tysiąca, na Instagramie 4 tysiące. PROM Kultury pozyskuje patronaty medialne na określone wydarzenia, a także na stałe współpracuje z wybranymi mediami.
 • Kadra – kultura organizacyjna jest ważnym elementem wspierającym realizację strategii instytucji. Pracownicy etatowi PROMu to 11 osób oraz kilka osób współpracujących na stałe, zajmujących się  obsługą techniczną. W tak małym zespole dbamy o wzajemny szacunek i otwartość, o wspólną rozmowę, przepływ informacji oraz dobrą atmosferę. Wewnętrzną atmosferę odczuwa i docenia publiczność. Dbamy również o motywację i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 • Budynek – systematyczne prace związane z utrzymaniem dobrego standardu wyposażenia oraz należytego stanu budynku. Duża dbałość o czystość i estetykę obiektu.

 

Strategia to ciągły i dynamiczny proces, który nigdy się nie kończy.  Proces doskonalenia, pokonywania trudności i dostosowywania się do zmieniających się trendów i oczekiwań.
Mamy tego świadomość  i podejmujemy działania każdego dnia by sprostać tym wyzwaniom.

Statut

Statut jest dostępny do pobrania w formacie PDF stąd 

Wypis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 3/2014

Wypis jest dostępny do pobrania w formie PDF stąd

Przetarg publiczny

Zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 8.12.2015

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 180443 – 2015 z dn. 8.12.2015.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 2.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 24.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 318008-2015 z dn. 24.11.2015r.

Ogłoszenia o naborze na stanowisko
(brak)