Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działalności

PROM Kultury Saska Kępa działa na mocy Uchwały nr XCIII/2374/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Prom Kultury Saska Kępa.

STRATEGIA

Strategia PROMu Kultury wynika z naszej misji i wizji, określa sposoby osiągniecia postawionych celów. Charakteryzuje się systematycznością realizowanego programu, ale jest również elastyczna, co okazało się niezbędne w związku z nadejściem pandemii w marcu 2020 roku.

Cele strategiczne, bazujące na misji i wizji dotyczących działalności i rozwoju naszej instytucji, sprowadzają się do następujących działań:

 1. Dbałość o wysoki poziom merytoryczny poprzez pozyskiwanie do współpracy artystów o uznanej pozycji zawodowej i szczególnych osiągnięciach artystycznych
 2. Otwartość na współpracę z obiecującymi młodymi twórcami, by mogli dać się poznać szerokiej publiczności, w tym z lokalnymi artystami
 3. Różnorodność form oferowanego kontaktu z kulturą (koncerty, spektakle, seanse filmowe, spotkania z twórcami) oraz interdyscyplinarny charakter instytucji, w której reprezentowanych jest wiele dziedzin artystycznych: muzyka, teatr, film, sztuki wizualne, literatura
 4. Angażowanie w aktywność kulturalną różnych grup wiekowych (od zajęć skierowanych dla dzieci w przedszkolnym i wczesnoszkolnym, przez wydarzenia gromadzące młodą publikę, po występy artystów cenionych przez seniorów)
 5. Dostosowanie form komunikacji i promocji do różnych grup wiekowych i społecznych, opierając się na materiałach drukowanych obecnych w przestrzeni publicznej, jak i na treściach internetowych
 6. Dostępność cyfrowa repertuaru zapoczątkowana w okresach obostrzeń w dostępie do wydarzeń stacjonarnych, a także formuła hybrydowa zakładająca wybór między uczestnictwem w wydarzeniach na miejscu lub za pośrednictwem internetu
 7. Polityka cenowa umożliwiająca szerokie uczestnictwo w kulturze, w tym wiele wydarzeń nieodpłatnych
 8. Infrastruktura budynku zapewniająca dostępność osobom z niepełnosprawnościami
 9. Przyjazna dla odbiorców i atrakcyjna dla artystów architektura miejsca, w którym utrzymywany jest wysokim standard wyposażenia oraz należyty stanu budynku
 10. Dogodne godziny i czas funkcjonowania instytucji
 11. Dobór zespołu pracowników według klucza wysokich kompetencji, zaangażowania oraz kreatywności, dodatkowo wzmacnianych poprzez szereg regularnych szkoleń zawodowych

Statut

Statut jest dostępny do pobrania w formacie PDF stąd 

Wypis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 3/2014

Wypis jest dostępny do pobrania w formie PDF stąd

Przetarg publiczny

Zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 8.12.2015

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 180443 – 2015 z dn. 8.12.2015.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 2.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 24.11.2015r.

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 318008-2015 z dn. 24.11.2015r.

Ogłoszenia o naborze na stanowisko
(brak)

Ogłoszenie Konkursu ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku PROM Kultury Saska Kępa z dn. 27.05.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty konkursowej
Zawiadomienie o wyborze oferty konkursowej