REGULAMIN KONKURSU NA FB PROMU KULTURY SASKA KĘPA/ FB KINA KĘPA

REGULAMIN KONKURSU NA FB PROMU KULTURY SASKA KĘPA/ FB KINA KĘPA

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK PROMU KULTURY SASKA KĘPA
1. Organizatorem konkursu na Facebook’u Promu Kultury Saska Kępa w Warszawie jest Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa, województwo mazowieckie, powiat m.st. Warszawa, Dzielnica Praga-Południe, posiadająca numer REGON: 360439820, NIP: 1132883422 i PKD: 9004Z, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod numerem 3/2014.
2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje zawarte w nim treści. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
3. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.
4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Prom Kultury Saska Kępa.
5. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem portalu Facebook.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez portal Facebook. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
9. Nagrodą w konkursie są podwójne zaproszenia na wydarzenia z cyklu Kulturalne dachowanie w Promie Kultury.
10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie samodzielnie zrobionego zdjęcia z tarasu w PROMie Kultury (za pośrednictwem FB lub na adres promocja@promkultury.pl)
11. Konkurs zorganizowany został na Facebooku Promu Kultury Saska Kępa i Facebooku Kina Kępa w dniu 18 czerwca 2017 r..
12. Samodzielnie zrobione zdjęcia można wysyłać za pośrednictwem Facebooka lub na adres promocja@promkultury.pl z dopiskiem ,,kulturalne dachowanie”
13. Ze wszystkich zdjęć komisja wybierze dziesięć, które znajdą się na materiałach promocyjnych cyklu ,,kulturalne dachowanie”. Autorzy wybranych przez komisję zdjęć otrzymają podwójne zaproszenie na wybrane wydarzenie w PROMie Kultury w lipcu i sierpniu. Autorzy nadesłanych zdjęć wyrażają zgodę na wykorzystywanie zdjęć przez PROM Kultury Saska Kępa w celach promocyjnych
14. Zaproszenie na wydarzenie będzie można wykorzystać tylko osobiście w dniu wydarzenia po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
15. Wyniki konkursu zostaną umieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 25 czerwca o godzinie 16:00
16. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do nieusuwania swojego komentarza, który jest potwierdzeniem wygranej w konkursie dla Organizatora oraz pozostałych Uczestników konkursu.
17. W przypadku wystąpienia istotnych dla Organizatora powodów Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania konkursu bez ponoszenia odpowiedzialności. Organizator zobowiązuje się do poinformowania nagrodzonych Uczestników konkursu o zmianach.
18. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Print Friendly, PDF & Email
[fbcomments]