Przetarg na: Zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz systemu nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23

Przetarg na: Zakup, dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz systemu nagłośnienia dla kina w Prom Kultury Saska Kępa w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, 03-973 Warszawa, ul. Brukselska 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.12.2015r. pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 Euro z dn. 8.12.2015r. pobierz

Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu numer 180443 – 2015 z dn. 8.12.2015r. pobierz

Print Friendly, PDF & Email
[fbcomments]