Szczegóły wydarzenia

  • Data:

Wystąpi Chór Soul Connection Gospel Group pod kierownictwem Beaty Stasiak
W programie loteria fantowa, stoisko świąteczne oraz poczęstunek.

Bilet wstępu o wartości 30 zł jest darowizną przeznaczoną na dofinansowanie budowy w Szlachtowej koło Szczawnicy domu mieszkalnego dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, którzy utracili swoich rodziców lub opiekunów.

/ cegiełka 30 zł /