,,Ekstaza w malarstwie i muzyce”


Szczegóły wydarzenia

  • Data: 17.04.2019 19:00
  • Kategorie:

,,Ekstaza w malarstwie i muzyce”

Crucis vox, czyli jedna z najciekawszych sonat Aldebranda Subissatiego
IL Tempo:
Agata Sapiecha – skrzypce, kierownictwo artystyczne, koncepcja
Marcin Zalewski – viola da gamba
Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn (gościnnie)
wybór i prezentacja malarstwa – dr Marcin Zgliński
Program jest realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od m.st. Warszawy
/ wstęp wolny /

Cykl programów „Ekstaza w malarstwie i muzyce” jest owocem mojej wieloletniej fascynacji językiem ekspresji minionych epok, wspólnym dla wszystkich dziedzin sztuki wzajemnie się uzupełniających i inspirujących tak artystę jak odbiorcę dzieła.
Ta „współzależność” ujawnia się jako oczywista poprzez podążanie za sposobem wypowiedzi artystycznej w oparciu o źródła historii sztuki.

Dzięki poznawaniu i wykonywaniu siedemnastowiecznych skarbów muzycznych, szczególnie tych powstałych lub bezpośrednio związanych z Zamkiem Królewskim w Warszawie, włączyłam do repertuaru IL Tempo niezwykle ciekawe sonaty Aldebranda Subissatiego – wybitnego skrzypka i kompozytora, dla którego inspiracją były polifoniczne opracowania antyfon Giovanniego Francesca Aneria. Obydwaj muzycy działali w różnym czasie w kapeli królewskiej polskich Wazów.

Sonaty Subissatiego są jedynym zachowanym świadectwem jego twórczości, niezaprzeczalnie związanej z Zamkiem Warszawskim. Nieprzemijalna wartość tych utworów została wielokrotnie potwierdzona podczas naszych koncertów i prezentacji (w tym „Ekstaza w malarstwie i muzyce”) mojego autorstwa.
Przekazujemy Państwu odnalezione przeze mnie zamierzenia kompozytora na tle twórczości innych mistrzów takich, jak Heinrich Ignaz Fr. von Biber, Marin Marais czy o pokolenie młodszy Jan Pieterszoon Sweelinck wraz z dobraną przez dr. Marcina Zglińskiego ikonografią obrazującą techniki i środki ekspresji korespondujące z malarstwem dźwiękowym, wzbogacając wyobraźnię wykonawców i percepcję odbiorców.

„Ekstaza w malarstwie i muzyce” wpisuje się w moją pracę badawczą i artystyczną nad programami popularyzującymi ponadczasową twórczość artystów Zamku Warszawskiego. Praca ta została wyróżniona przyznaniem mi na realizację projektu „Polska i Warszawa na mapie Muzyki Dawnej” Stypendium Artystycznego m.st. Warszawy na rok 2019.

Crucis vox – tytuł wydarzenia na czas Wielkiego Postu – to zarazem tytuł jednej z najciekawszych sonat Aldebranda Subissatiego, przeznaczonej na Dzień Św. Franciszka. Dotyka zatem misterium miłości cierpiącej i niezgłębionej: Stygmatów Świętego.
Ta sonata w połączeniu z niezrównanym mistrzostwem „Ekstazy Świętego Franciszka” pędzla El Greca stała się najważniejszym źródłem inspiracji programów z naszego cyklu.

Agata Sapiecha

Print Friendly, PDF & Email