Artyści Saskiej Kępy – wystawa


Szczegóły wydarzenia

  • Data: 10.11.2016 10:00

Artyści Saskiej Kępy – wystawa

Wystawa od 10 listopada do 5 grudnia 2016

 

Zasadniczą ideą wystawy jest prezentacja unikalnego miejsca i środowiska jakim była i jest Saska Kępa. Poprzez zgromadzenie dzieł nieżyjących i żyjących artystów chcemy pokazać, że zgodnie z ogólnym przekonaniem Saska Kępa jest rzeczywiście miejscem wyjątkowym pod względem „nasycenia” twórcami. Chcemy pokazać ogromną różnorodność twórczości plastycznej, która tu powstawała i nadal powstaje dzięki ludziom mieszkającym i związanym z tą częścią Warszawy.

Ideą przewodnią wystawy jest pierwsze, w jakimś sensie monograficzne, opracowanie tematu „artyści mieszkający i tworzący na Saskiej Kępie ” i pierwszy krok ku szukaniu odpowiedzi, czy rzeczywiście powszechne nazywanie Saskiej Kępy “dzielnicą artystów” jest prawomocne.

Odpowiedź pozostawiamy odbiorcom.

 

Do udziału w wystawie zgłosiło się 172 twórców, uprawiających różne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeżbę, grafikę, ceramikę, tkaniny, fotografię, film, medalierstwo, biżuteria itd.

Wśród artystów są też rodziny artystyczne: dwu-, trzy- pokoleniowe (razem 8 rodzin – 32 osoby), małżeństwa (10 x 2), matka z córką (4 x 2), ojciec i syn (4 x 2), ojciec i córka (1 x 2) i inne.

Z uwagi na dużą liczbę osób biorących udział w wystawie (problem ekspozycji) wprowadziliśmy zasadę: 1 artysta = 1 dzieło.

Wystawie towarzyszy katalog, gdzie każdy artysta posiada swoją własną stronę, na której jest jego biogram i tekst o związkach z Saską Kępą, zdjęcie dzieła i zdjęcie “portretowe”. Katalog poprzedzony tekstami o wystawie, o początkach SK i o środowisku artystycznym na SK. (192 strony)

 

Kurator wystawy: Magda Czerwosz

Organizatorem wystawy jest Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe i PROM Kultury Saska Kępa.

Patronem honorowym Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie

Sponsorami wystawy i katalogu: Dom Development i SOHO.

Wydawcą katalogu: PROM Kultury Saska Kępa

 

Fragmenty z katalogu 

Wielka wystawa prac blisko 200 saskokępskich artystów, którą prezentujemy, jest niezwykłą artystyczną klamrą, godznie podsumowującą obchody stulecia.

Zapraszam Państwa na wystawę wyjątkową nie tylko ze względu na na jej autorów – najwybitniejszych saskokępskich artystów, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuk plastycznych – ale też niecodzienną poprzez unikatowy obraz przeszłych oraz aktualnych myśli i emocji, zamkniętych w ich pracach. Prezentowane na tej wystawie dzieła są również ważnym zapisem historii, odzwierciedlającym stan umysłu i duszy artysty w odległych lub zaledwie wczorajszych momentach życia dzielnicy, miasta, kraju. Ta wystawa, największa z dotychczas prezentowanych w PROM-ie Kultury Saska Kępa, jest także niezmiennie ważnym podsumowaniem stulecia pracy artystów i wspaniałym ukoronowaniem pracy wszystkich organizatorów na Saskiej Kępie.

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Ideą wystawy jest pokazanie, jak wielu wspaniałych artystów związanych jest z Kępą, a tym samym, że jest ona naprawdę dzielnicą artystów. To swoista wizytówka Saskiej Kępy, a nie tylko samych twórców. Chcieliśmy pokazać ideę indywidualnych, osobistych związków ludzi z tym miejscem. Niespotykaną jest sytuacja, że miejsce, tak nieduże w stosunku do aglomeracji jaką jest Warszawa, ściąga ludzi twórczych, czujących sztukę. To olbrzymie środowisko, które utożsamia się z Saską Kępą. Sytuacja ta jest ewenementem w skali kraju, mozna ją przyrównać do siły oddziaływania i budowania mitów podhalańskiego ruchu regionalnego. Taka sytuacja na Kępie trwa od pokoleń. Rodzą się środowiska, klany rodzinne, pokoleniowe, przyjacielskie, które tworzą jedyną w swoim rodzaju twórczą atmosferę. Środowisko to jest jak magnes. Przyciąga wciąż nowe postacie, które tu wyczuwają niepowtarzalnego ducha miejsca, sprzyjającego działaniom artystycznym. “Spis powszechny” na Kępie, swoiste PTAKOLICZENIE na pewno odbije się szerokim echem, gdyż stanowi znakomity wstęp do dalszych badań.

Magdalena Czerwosz

kurator wystawy

 

 

Obecna wystawa jest pierwszą, tak szeroką prezentacją dorobku artystów Saskiej Kępy. Ma charakter częściowo historyczny, bo pokazuje tych, którzy już odeszli, ale ukazuje też dzisiejszą rzeczywistość sztuki, mlodych twórców sięgających po nowe media. Ich obecność budzi nadzieję na kontynuację tradycji artystycznych tego miejsca.

Patrząc na zgromadzone dzieła kilku pokoleń twórców, można postawić pytanie : czy artyści Saskiej Kępy tworzą środowisko ? Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony widoczna jest ogromna różnorodność ich dokonań, diametralnie różna stylistyka, odmienne cele i środki wyrazu. Zatem nie ma środowiska w znaczeniu współnoty artystycznej, zauważalnych rysów wspólnych, deklaracji artystycznych. Z drugiej zaś strony poczucie więzi z ukochaną dzielnicą, powiązania rodzinne i towarzyskie tworzą specyficzną społeczność artystów, interesujących się nawzajem swoją twórczością. I to właśnie środowisko stanowi ogromny, chyba nie w pełni wykorzystany potencjał do promocji dzielnicy artystów, jaką niewątpliwie jest – i mamy nadzieję będzie – nasza Saska Kępa

Anna Rudzka

 

Print Friendly, PDF & Email