35. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE 2021


Szczegóły wydarzenia


35. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE 2021

Kuba Sokołowski – fortepian z gościnnym udziałem Szábolcsa Esztényi’ego

Na program koncertu składają się utwory autorstwa Szabolcsa Esztényi’ego i Jana Gacy. Wybór pracy nad cyklem Muzyk Kreowanych sięga jeszcze czasów studiów Kuby Sokołowskiego, gdzie pod okiem prof. Esztenyi’ego odbywała się praca nad owym cyklem uwiecznionym na krążku wydanym w 2019 roku (Bołt Records). Cykl melodii ludowych Jana Gacy wziął swój początek w 2020 roku. We współpracy z Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” i fundacją „Automatophone” powstały współcześnie odczytane melodie tradycyjnej muzyki ludowej, zrealizowane jako projekt Radical Songbook, z którego pochodzą melodie składające się na koncert.

W programie:

Szábolcs Esztényi
Muzyka kreowana nr 3 in memoriam Tomasz Sikorski (1989)
Jan Gaca
5 melodii ludowych: (lata 40-te XX w.)
– Oberek ciągły
– Od Przysuchy chmura idzie
– Nie ruszą koniki drobno
– Mazurek po Zarasiu
– Mazurek po Wandzie Osińskiej
Szábolcs Esztényi
Muzyka kreowana nr 2 in memoriam Andrzej Bieżan (1989)

35. WARSZAWSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE 2021

7-12 maja

Warszawskie Spotkania Muzyczne organizowane są od 1986 roku przez Oddział Warszawski Związku Kompozytorów Polskich. To jedyny festiwal skupiony na twórczości kompozytorów działających w Warszawie. Jego cechą charakterystyczną jest też prezentacja nieznanych dzieł muzyki dawnej. Takie połączenie muzyki historycznej i współczesnej tworzy czasem zaskakujące konteksty, inspirując powstawanie nowych utworów wykorzystujących języki różnych epok. Festiwal unika jednocześnie prezentacji dzieł epoki klasycyzmu i romantyzmu, chyba że są to utwory zapomniane lub niedawno odkryte, warte poznania. Dzięki temu powstaje alternatywa dla „mainstreamowego” repertuaru obecnego na co dzień w filharmoniach i rozgłośniach radiowych, będąca jednocześnie jego ważnym uzupełnieniem.

W roku 2021 w programie znajdą się m.in. polskie utwory multiperkusyjne w wykonaniu Hob-beats Percussion Group, kompozycje Carla Gesualda da Venosa (zaśpiewa je La Tempesta z towarzyszeniem Leszka Lorenta), miniopera dla dzieci “Operowy zawrót głowy” (Joanna Freszel, Artur Janda, Kwartet Polonika), recital fortepianowy Kuby Sokołowskiego z gościnnym udziałem Szábolcsa Esztényi’ego, koncert recital organowy Michała Markuszewskiego, a także koncert Sikora Piano Duo i Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego.

Wszystkie koncerty będą transmitowane w internecie. Dostęp do transmisji jest bezpłatny. Tam, gdzie wstęp na koncerty będzie możliwy, także będzie bezpłatny. Aktualne informacje o możliwości wstępu na koncerty będą zamieszczane na stronie internetowej Festiwalu www.wsm.art.pl.

——————————-

Organizator Festiwalu: Związek Kompozytorów Polskich Oddział Warszawski

Dyrektor Artystyczny: Jarosław Siwiński

Dyrektor Honorowy: Władysław Słowiński

Rada Programowa festiwalu: Artur Cieślak, Sławomir Czarnecki, Paweł Gancarczyk, Anna Ignatowicz-Glińska, Dariusz Przybylski, Edward Sielicki, Adam Sławiński, Maciej Zieliński, Artur Żuchowski

——————————–

współfinansowanie:

Urząd m.st. Warszawy oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

partnerzy:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, PROM Kultury Saska Kępa, Służewski Dom Kultury,

patronat medialny:

Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

PrestoPortal.pl

Warsawnow.pl

waw4free

współpraca:

Art Deco Group

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Więcej informacji: www.wsm.art.pl

/ online – bezpłatnie /

Print Friendly, PDF & Email