BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

Szanowni Państwo,

z dniem 28 lutego 2022r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zniesiony został limit 30% miejsc dla osób niezaszczepionych.

Paragraf 23 pkt. 1 podpunkt 2) w/w Rozporządzenia nakazuje zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m. in. w instytucjach kultury.

 
 
 

Wytyczne obowiązujące w okresie: 15.12.2021 – 27.02.2022:

Szanowni Państwo,
zgodnie z rządowymi zmianami dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego, w Promie Kultury obowiązuje limit, który wynosi maksymalnie 30% widowni. Zwiększenie limitu możliwe jest tylko dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, które dobrowolnie wypełnią stosowne oświadczenie.

W związku z tym, aby umożliwić uczestnictwo w wydarzeniach osobom zaszczepionym, zwracamy się z prośbą do tych Państwa, którzy są w pełni zaszczepieni oraz posiadają paszport covidowy o podanie tych informacji w oświadczeniu wypełnianym przed wejściem na wydarzenie oraz o okazanie paszportu covidowego pracownikowi obsługi widowni. Zarówno podanie informacji o zaszczepieniu, jak i okazanie paszportu są całkowicie dobrowolne.

Przed wejściem na wydarzenie, każdy Widz jest natomiast zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującymi w PROMie Kultury do odwołania.

 
 
Wzory dokumentów

Oświadczenie o stanie zdrowia wymagane od widzów w celu uczestnictwa w wydarzeniu. Zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do PROMu.

Oświadczenie o przebytym szczepieniu uprawniające do uczestnictwa w wydarzeniu powyżej limitu 30% widowni. Zalecamy samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia i zabranie go wraz z paszportem covidowym do PROMu.

Print Friendly, PDF & Email
[fbcomments]