KINO

Kino Kępa zaprasza na pokazy filmowe!

 

 

Bilety: 15 zł

Kino Kępa w Południe: 10 zł

REGULAMIN KINA KĘPA

Szanowni Państwo,

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez PROM Kultury Saska Kępa z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselskiej 23. Jego celem jest zapewnienie komfortu oraz sprawnej obsługi, a także bezpieczeństwa widzów.

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Kina Kępa oraz każda osoba przebywająca na jego terenie.

 • 1

DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Kino – Kino Kępa będące częścią PROMu Kultury Saska Kępa, działające w Sali Widowiskowej
 • Seans – organizowany przez PROM Kultury w Kinie pokaz filmu lub innego utworu audiowizualnego
 • Wydarzenie – organizowany przez PROM Kultury w Sali Widowiskowej spektakl teatralny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza, niebędąca Seansem;
 • PROM Kultury Saska Kępa – zwana również PROM Kultury, niezależna dzielnicowa instytucja kultury działająca w budynku przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie
 • Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy z PROMem Kultury i uprawniający do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu. Do udziału w Seansie lub Wydarzeniu uprawniać mogą także inne dokumenty wystawione przez Usługodawcę. Zasady Regulaminu odnoszące się do Biletów należy stosować odpowiednio do innych dokumentów uprawniających do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu, chyba że Usługodawca inaczej postanowi lub co innego wynika z charakteru lub treści takiego dokumentu
 • Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Warunkiem wejścia do sali kinowej jest uprzednie okazanie obsłudze kina ważnego biletu na określony seans. Bilet upoważnia jedynie do wstępu na seans w danym dniu i o określonej godzinie. W momencie odbioru należy natychmiast sprawdzić prawidłowość danych na bilecie (w szczególności: tytuł filmu, datę i godzinę wyświetlenia oraz nazwę kina) i ich zgodność z Państwa zamówieniem, ponieważ po odejściu od kasy bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi w przypadku jakichkolwiek błędów. Bilet należy zachować do kontroli aż do momentu opuszczenia kina.
 • Utracone, skradzione lub uszkodzone bilety nie podlegają wymianie. Klient bez ważnego biletu nie zostanie na salę wpuszczony, a w momencie kontroli i nie posiadania przy sobie ważnego biletu może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.
 • Informacja o godzinach otwarcia kas Kina znajduje się przy kasach Kina oraz na stronie internetowej PROMU Kultury Saska Kępa: https://promkultury.pl/o-nas/
 • Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 • Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z sali kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
 • Bilety mogą być rezerwowane mailowo: bilety@promkultury.pl lub telefonicznie: 22 277 08 02
 • Zabronione jest w rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń oraz Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.
 • Decyzja o opatrzeniu filmu kategorią wiekową należy do dystrybutora i Zarząd kina nie ma prawnej możliwości, aby w nią ingerować. Prosimy opiekunów, by przed podjęciem decyzji o udziale w projekcji osoby niepełnoletniej uważnie zapoznawali się nie tylko z sugerowaną przez dystrybutora kategorią wiekową, ale również z opisem filmu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed zakupem biletu, prosimy o zasięgnięcie informacji o zawartości filmu w biurze.
 • Aby nie przeszkadzać innym, Widzowie którzy przyjdą do kina po rozpoczęciu wyświetlania filmu zmuszeni będą uzyskać zgodę obsługi kina na wejście do sali.
 • W przypadku anulowania, przesunięcia lub zastąpienia projekcji filmu lub innej prezentacji, Dyrektor PROM-u Kultury podejmie decyzję o zwrocie uiszczonej kwoty za bilet Klientom lub wydaniu biletów zastępczych na ten sam film lub prezentację w innym terminie zgodnie z życzeniem Klienta.
 • Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz w trosce o jakość świadczonych przez nas usług i zapewnienie szczególnego komfortu osób niepełnosprawnych prosimy wszystkich naszych Klientów o nie blokowanie dróg ewakuacyjnych, w tym w szczególności o nie zajmowanie miejsc na schodach i w przejściach przed rzędami.
 • Należy zawsze trzymać swoje przedmioty przy sobie. PROM Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież, modyfikację lub uszkodzenie jakichkolwiek przedmiotów osobistych wniesionych do obiektu.
 • Prosimy o niezakłócanie innym Widzom odbioru seansu, w szczególności poprzez korzystanie z telefonów komórkowych, głośne rozmowy, ekspresywne wyrażanie emocji związanych z odbiorem projekcji czy też wszelkie inne zachowania mogące zakłócić komfortowy odbiór filmu innym Widzom.
 • Na terenie Kina zabronione jest:
 • korzystanie na salach kinowych z telefonów komórkowych, a także innych urządzeń emitujących dźwięk lub światło,
 • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu,
 • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenie i napoje,
 • wnoszenie na teren Kina i spożywanie środków odurzających lub psychotropowych,
 • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • spożywanie alkoholu,
 • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu,
 • wnoszenie na teren Kina ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych,
 • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa,
 • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 • Prosimy o zgłaszanie obsłudze kina wszelkich uwag, również w zakresie niewłaściwej jakości dźwięku lub obrazu wyświetlanego filmu jeszcze podczas projekcji lub niezwłocznie po jej zakończeniu. Informujemy, że zaniechanie tego obowiązku, może spowodować brak późniejszej możliwości potwierdzenia zasadności składanych zastrzeżeń, a co za tym idzie uwzględnienia Państwa reklamacji.
 • Zarząd i obsługa Kina, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 • 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 • Obiekt Kina jest monitorowany.
 • Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 • Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina.
 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca upoważniony jest do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 • Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 • W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 • Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: „Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

 

 • 4

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Toalety są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku Klientów.
 • Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze. W przypadku wprowadzenia zmian po nabyciu Biletu przez Klienta, Klient upoważniony jest do zwrotu Biletu za zwrotem uiszczonej ceny.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016r.

 

Regulamin Kina do pobrania w wersji PDF

ZAPRASZAMY NA FILMY FRANKOFOŃSKIE!
ZAPRASZAMY NA FILMY FRANKOFOŃSKIE!
Festiwal Frankofonii 2018 rozpoczyna się już 1 marca! Tym razem w PROMie Kultury będzie można obejrzeć najlepsze z najlepszych, czyli produkcje z ...
SPECJALNY POKAZ! / ,,Na mlecznej drodze" /
SPECJALNY POKAZ! / ,,Na mlecznej drodze” /
Zapraszamy na seans najnowszego filmu Emira Kusturicy ,,Na mlecznej drodze”. Przed filmem prelekcję o Bałkanach w opowieściach Kusturicy wygłosi filmoznawca Tomasz Lasek, ...
,,Twój Vincent" raz jeszcze!
,,Twój Vincent” raz jeszcze!
Ze względu na ogromne zainteresowanie raz jeszcze powtarzamy seans filmu ,,Twój Vincent”. Zapraszamy do zakupów biletów stacjonarnie. Bilety za pośrednictwem strony internetowej Going. ...
Dodatkowe seanse filmowe!
Dodatkowe seanse filmowe!
Ze względu na ogromne zainteresowanie zapraszamy na dodatkowe seanse: 24.01.2018 (środa) 19:00 KINO KĘPA: ,,Cicha noc”, reż. Piotr Domalewski, Polska 2017, 100 min Dramat. Pracujący ...
Zapraszamy na Jesienny Festiwal Sztuk Japońskich!
Zapraszamy na Jesienny Festiwal Sztuk Japońskich!
W najbliższą sobotę (tj. 25.11.2017) w PROMie Kultury odbędzie się Jesienny Festiwal Sztuk Japońskich. W programie warsztaty (m.in. tworzenia własnej ekotorby), koncerty, filmy, ...
,,Twój Vincent" - dodatkowe seanse!
,,Twój Vincent” – dodatkowe seanse!
Z powodu ogromnego zainteresowania zapraszamy na dodatkowe seanse filmu ,,Twój Vincent”: 18.11.2017 – bilety dostępne stacjonarnie, w sprzedaży internetowej od 14.11 16:00 KINO KĘPA: ...
Dodatkowy seans - ,,Ptaki śpiewają w Kigali"!
Dodatkowy seans – ,,Ptaki śpiewają w Kigali”!
Szanowni Państwo, ze względu na ogromne zainteresowanie filmem ,,Ptaki śpiewają w Kigali” zapraszamy na dodatkowy seans, który odbędzie się 4 listopada o 19:00. Z ...
KINO KĘPA /polski dokument/: ,,Ikona" w PROMie!
KINO KĘPA /polski dokument/: ,,Ikona” w PROMie!
Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu KINO KĘPA /polski dokument/. Na początku miesiąca prezentujemy wartościowe, współczesne dokumenty, które szybko zniknęły z ekranu. Przed ...
Dodatkowy pokaz ,,Młodości" 9 września!
Dodatkowy pokaz ,,Młodości” 9 września!
Ze względu na ogromne zainteresowanie filmem ,,Młodość” podczas tegorocznego cyklu KINO NA DACHU powtarzamy seans! Tym razem projekcja odbędzie się w Sali ...